14 rows

4205

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus kan med dagens notering på Nasdaq First North Premier Growth Market välkomna över 10 000 nya aktieägare till bolaget. Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland institutionella investerare i Sverige och utomlands och bland allmänheten i Sverige och en bred ägarspridning har därmed uppnåtts.

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019, kl. 14.00 på Nybrogatan 3 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019, kl. 14.00 på Nybrogatan 3 i Stockholm.

  1. Timbuktu tal fem i tolv rörelsen
  2. Ledteknik i borås ab
  3. Patofysiologi ved hjerteinfarkt

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019, kl. 14.00 på Nybrogatan 3 i Stockholm. Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 15 december 2020 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastator PM 201023 Offentliga Hus välkomnar 10 000 nya aktieägare Kurs & Likviditet -5,39% | 17,3 MSEK Aktiebolaget Fastator: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 ("Fastator"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december 2020 kl.

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, är sedan tidigare kallade till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017, kl. 13.00 på Skeppsbron 24 i Stockholm. Den tidigare utskickade kallelsen kompletteras nu med följande förslag t

Aktiebolaget Fastator (publ) Nybrogatan 3 114 34 Stockholm Org nr 556678-6645 Säte: Stockholm www.fastator.se Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general Aktiebolaget Fastator (publ) Nybrogatan 3 114 34 Stockholm Org nr 556678-6645 Säte: Stockholm www.fastator.se Notice of annual general meeting and extra general meeting at which the issue of amendment of the articles of association is made, shall be issued not earlier than six weeks and no later than four weeks Aktiebolaget Fastator (publ), org. nr. 556678-6645 Aktiebolaget Fastator (publ), reg.

Aktieägare som representerar ca 34% av kapitalet och 46% av rösterna önskar att ordinarie årsstämma behandlar ett förslag om att förvärva AB Fastator, org. nr. 556848-4603 ("AB Fastator"). Bolaget har därför inlett förhandlingar med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator som syftar till att Bolaget förvärvar aktierna i AB Fastator.

14.00 på Nybrogatan 3 i Stockholm. Vår väg är trygg och utstakad – som aktieägare i Fastator är du välkommen med på resan! Joachim Kuylenstierna, tf. VD Fastator.

Fastator aktieägare

Joachim Kuylenstierna, 21 552 785, 27,98  6 dagar sedan Börsnotering av Fastator AB på Nasdaq Stockholm år 2021. Property Holding Pressreleaser Nedan redovisas Fastators största aktieägare.
Blaklader kilt review

Vår väg är trygg och utstakad – som aktieägare i Fastator är du välkommen med på resan! Joachim Kuylenstierna, tf.

RÄTT ATT DELTA I … AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Styrelsen. För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD joachim.kuylenstierna@fastator.se 070 - 515 51 51 . Svante Bengtsson, Vice VD. svante.bengtsson@fastator.se 0709 - 566 756 .
Visual merchandiser malmö

Fastator aktieägare kungens kurva ikea
bröderna jansson halmstad
egensäkra kretsar
bröderna jansson halmstad
råd och stöd linköping familjerådgivning

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Varje post  Aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ), orgnr 556824-2696, (”Offentliga Offentliga Hus noterar att Aktiebolaget Fastator (publ), Nordact AB, Offentliga  SBB, Fastator, Phoenix Insurance Group och Amasten blir största aktieägare i ett nytt börsnoterat studentbostadsbolag då Studentbostäder i Sverige går  Aktieägare och andra som önskar ta del av ett tryckt exemplar är välkomna att kontakta Fastator enligt nedan. Fastators VD Knut Pousette och  Ulf Adelsohn har flera samarbeten med sin tidigare poltiske motståndare Mats Hulth. Hulth och Adelsohn vill notera Fastator Aktieägare i  Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.


Minimi pension
jenny johansson foto

Fastators aktieägare är därmed bara att gratulera. Tillväxt i bolag är förknippat med bolagets affärsidé och genomförandegrad. Jag tänker inte gå djupare in på det, utan bara konstatera att Fastator gör rätt investeringar, och detta har inte att göra med hur marknaden ser ut, det handlar om hårt arbete.

– Det känns mycket bra. När jag nu får ta ansvar för bolagets verksamhet vill jag också vara delaktig som aktieägare. Fastator-aktien har på tre år gått upp med nästan 418 procent. De största aktieägarna i det sammanslagna bolaget är vidare överens om att utse en valberedning bestående av Ilija Batljan (VD SBB), Joachim Kuylenstierna (VD Fastator), Bengt Kjell (styrelseordförande Amasten) och Björn Rosengren (föreslagen styrelseordförande). KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) tor, nov 12, 2020 10:00 CET. Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (” Fastator ”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december 2020 kl. 10.30, på Linnégatan 2, Stockholm. RÄTT ATT DELTA I … AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Styrelsen.

Aktieinnehav i Fastator: 1 076 555 aktier privat och via bolag. Ej oberoende mot större aktieägare Christoffer Strömbäck (född 1981), styrelsemedlem sedan 2019. Andra uppdrag: CFO Fastator Aktieinnehav i Fastator: 57 320. Ej oberoende mot större aktieägare Joachim Kuylenstierna (född 1969), styrelsemedlem sedan 2020. Andra uppdrag: VD

Erika Kveldstad, CFO Fastator äger för närvarande direkt och indirekt 72 631 775 aktier i Offentliga Hus vilket motsvarar cirka 28,3 % av aktiekapitalet och rösterna i Offentliga Hus. Stämmans beslut innebär således att 5 111 897 aktier i Offentliga Hus, eller cirka 7,0 % av Fastators direkta och indirekta innehav i Offentliga Hus, delas ut till Fastators aktieägare. Aktieinnehav i Fastator: 1 076 555 aktier privat och via bolag. Ej oberoende mot större aktieägare Christoffer Strömbäck (född 1981), styrelsemedlem sedan 2019. Andra uppdrag: CFO Fastator Aktieinnehav i Fastator: 57 320.

För mer information kring Point och "Kvarteret Plåtslagaren i Motala", besök www.fastator.se. För mer information, vänligen kontakta: Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017, kl. 13.00 på Skeppsbron 24 i Stockholm.