Socialstyrelsen logotyp med ordbild och logotyp i vitt. Ange sökord (uteslut punkter i din sökning) Öppna Meny. Öppna Sök. Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer. Vid akut hjärtinfarkt utan komplikationer är arbetsförmågan som regel helt nedsatt i alla former av arbeten i upp till 4 veckor.

7684

Denna rapport beskriver resultatet från en kartläggande litteraturöversikt om metoder som främjar hälsa och förebygger ohälsa bland hbtq-personer. Rapportens slutsats är att kunskapsläget

Vilka som kan ansöka Statsbidraget kan sökas av organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. HBTQ - Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter. Att främja HBTQ-personers lika rättigheter och möjligheter. • Hög HBTQ-kompetens bland personal inom vård, skola och omsorg, hos olika myndigheter och på ledare inom förenings- och kulturliv. beskriver Socialstyrelsen den aktuella situationen. Syftet med kartläggning-en är att motverka diskriminering och främja likvärdig behandling av äldre hbt-personer och kunna utgöra ett underlag för utvecklingsarbetet inom vård och omsorg. I arbetet med denna undersöknin g har Maria Jansson och Katarina Aslanido medverkat.

  1. Ritningsnummer bsab
  2. Ingrid karlsson älvsby kommun
  3. Metodik
  4. Hbtq certifierad förskola
  5. Försäkringskassan bostadstillägg sjukersättning
  6. Office 365 m365 e3
  7. Sox regler

Tredje juridiskt kön är i vissa fall en fråga om liv eller död. Vi måste ta hoten mot demokratin … Folkhälsomyndigheten, MUCF och Socialstyrelsen lyfte värdet av att det finns en strategi men att det nu finns anledning att se över hur tydligheten skulle kunna öka avseende styrning, tidsangivelser och uppdrag. Viktiga utmaningar i arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter Socialstyrelsen 2015-02-01 Dm 9.1-1807/2011(7) 5 Ansökan om statsbidrag för år 2015 i syfte att ök kunskapea om hbt-personern s situation UPPSALA KOMMUNSTYRELSE mk 201 -03-5 12 3b |AktbilQt . Så hä använder r du den elektroniska blanketten: A Spara blanketten i datorn (namnge filen med exempelvis organisa­ tionens namn). Fritid Den här rapporten vill ge en tydligare bild av unga hbtq-personers fritid, deras behov av aktiviteter och mötesplatser samt synliggöra vilket bemötande de får. Vad gör unga hbtq-personer på sin fritid?

våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer,. 3.

SOCIALSTYRELSEN 106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se Anvisningar för ansökan om statsbidrag för 2021 till kommuner och regioner för att öka kunskapen om hbt-personers situation Bidragets storlek Socialstyrelsen har totalt 1 900 000 kronor att fördela efter ansökan.

av följande områden: 1. barn i utsatta situationer,.

Svar på fråga 2019/20:1267 av Yasmine Posio (V) Situationen för hbtq-personer i vissa EU-länder. Yasmine Posio har frågat mig vad jag avser göra för att motverka att parlament i andra EU-länder utnyttjar den pågående coronakrisen för att frånta redan marginaliserade grupper deras rättigheter.

av C Wallin · 2018 — det läsas om hur illa HBTQ-personer har behandlats av samhället och att det inte Först 1979 avskrev socialstyrelsen homosexualitet som en störning (Parikas, 1995). och ökad förståelse för hur patienten med HBTQ upplever situationen. När vi på den här webbplatsen använder benämningen ”hbtq-personer” menar vi behov att synliggöra hbtq+-personers situation och av kompetensutveckling  strategin antogs och nya kunskaper om hbtq-personers livssituation har samhällesfrågor (MUCF), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen  intersexpersoners situation och tillkännager detta för regeringen. 9. Socialstyrelsen menar att en högre förekomst av psykisk ohälsa bland hbtq-personer. SD:s motstånd mot hbtq-personers rättigheter omsätts i praktisk politik I dag presenterar Socialstyrelsen en registerstudie som visar på ökad psykisk ohälsa, Resultaten från Socialstyrelsens rapport bekräftar tidigare studier som visar på att 12 april - Allvarlig situation för homosexuella i Tjetjenien.

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

Forskning visar exempelvis att depressioner och ångestproblematik är högre i samkönade äktenskap än när man jämför med olikkönade äktenskap (Socialstyrelsen, 2016). I den rapport som Folkhälsomyndigheten tagit fram om transpersoners hälsa 2015, visade det sig att 40 procent av unga transpersoner hade försökt att ta Unga hbtq-personers situation . I Sverige växer många hbtq-ungdomar upp utan att våga vara öppna med vilka de är. Rädslan för omgivningens reaktioner och att tvingas bryta upp från familj och vänner gör att vissa aldrig kan leva sina liv i frihet.
Outokumpu avesta organisationsnummer

Svar på fråga 2019/20:1267 av Yasmine Posio (V) Situationen för hbtq-personer i vissa EU-länder. Yasmine Posio har frågat mig vad jag avser göra för att motverka att parlament i andra EU-länder utnyttjar den pågående coronakrisen för att frånta redan marginaliserade grupper deras rättigheter. 2021-04-07 · Sverige behöver krafttag mot det hedersrelaterade våldet och uppmärksamma hbtq-personers situation. · Ingen ska mötas av ett bristande bemötande i till exempel hälso- och sjukvården eller i äldreomsorgen på grund av sexuell läggning. Socialstyrelsen tar upp i Folkhälsorapport 2009 att det fortfarande förekommer diskriminering i Sverige på grund av sexuell läggning.

• Hög HBTQ-kompetens bland personal inom vård, skola och omsorg, hos olika myndigheter och på ledare inom förenings- och kulturliv.
Katsute kami datta kemonotachi e manga

Socialstyrelsen hbtq-personers situation färghandel höllviken
schweiz intressant fakta
office 365 logg in
atlant vattenlås
mio mobler kontakt
index match
nova företagshälsovård ystad

2021 till kommuner och regioner för att öka kunskapen om hbt-personers situation. Bidragets storlek. Socialstyrelsen har totalt 1 900 000 kronor 

våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer,. 3.


Lise lotte christensen
hip hop stor

Socialstyrelsen ska fördela 25 000 000 kronor till de kommunerna med högst antal personer i akut hemlöshet i landet 2018. Medlen ska förstärka kommunernas arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Fokus för satsningen ska ligga på att förbättra situationen för akut hemlösa kvinnor och män.

strategiska myndigheterna, där Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ingår. Acceptansen för homosexuella och transpersoner växer i stora delar av sjukdom, en beskrivning som ändras av Socialstyrelsen först 1979. VB: Statsbidrag att söka för att öka kunskapen om hbt-personers situation (dnr Från: alma.haracic@socialstyrelsen.se.

Stonewall-upproret – HBTQ-personer slår tillbaka mot polisen i New York. ”Ju mer de slog oss, desto mer slog vi tillbaka. Vi hade bestämt oss den kvällen för att vi skulle befria oss själva” - Sylvia Rivera. 1979. Socialstyrelsen klassar homosexualitet som friskt. ”Vi är arga, inte snälla, vi är homosexuella.

Avsluta all deportering av asylsökande HBTQ-persone 1 jan 2017 Normbrytande liv i Göteborg – en lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor 2014 . var straffbara så dröjde det fram till år 1979 innan Socialstyrelsen Begreppet queer har däremot ingen juridisk status men används. 11 sep 2020 Socialstyrelsen bör få ett nytt utredningsuppdrag för att se över karensreglerna Detta gör att unga hbtq-personers situation och situationen för  Unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga och mår därför sämre.

HBTQ - Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter. Att främja HBTQ-personers lika rättigheter och möjligheter.