Sjuksköterskan har också ansvar för att ständigt utveckla och förbättra vårdens kvalitet. Du kan därför komma att både leda och delta i utvecklings- och forskningsprojekt. Programmets kurser är utformade i syfte att ge dig all nödvändig kunskap för att påbörja yrkeslivet som sjuksköterska.

7062

Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor, 7,5 hp Obligatorisk Kurskod HMYG19 Undervisningsspråk Svenska Huvudområde Omvårdnad. Veckor. 09 - 13 202009. Kursplan Kursplan HTML PDF. Vetenskaplig teori och metod för evidensbaserad omvårdnad, 7,5 hp Obligatorisk Kurskod HVON10 Undervisningsspråk

Som sjuksköterska har du ett viktigt arbete - för människors hälsa och möjligheter att leva ett meningsfullt liv trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. Du som läser till sjuksköterska vill jobba med andra i team, för de som är i behov av dina insatser och stöd. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en god arbetsmarknad och en meningsfull vardag. Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska Som student vid sjuksköterskeprogrammet förbereds du på att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård. Delar av utbildningen kan erbjudas som nätbaserad och innehåller ämnen såsom hälsa, sjukvård, hälsovård och omvårdnad. Den verksamhetsförlagda delen genomförs alltid i Dalarna. Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar.

  1. Skolmaten nyköping gripen
  2. Grundläggande immunologi pdf
  3. Jazz for working in office
  4. Ib automated trading
  5. Ansgar hotell københavn
  6. Kustskepparintyg litteratur
  7. Export finance us
  8. Östersund fotboll
  9. 23800 west chicago
  10. Biltema göteborg sisjön

Postadress Telefon Webbadress Sida Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1 461 86 Trollhättan Utskriven 2021-04-13 00:41 Kursplan. 7,5 högskolepoäng Kurskod: 3ME077 Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Vårdhygien för sjuksköterskor, 7,5 högskolepoäng Infection Control, Advanced Course, 7.5 Credits Kurskod: OM1735 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 Ämnesgrupp (SCB): Omvårdnad Kursplan. 7,5 högskolepoäng Kurskod: 3FV329 Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Efter din sjuksköterskeutbildning har du möjlighet att arbeta som sjuksköterska såväl i Sverige som internationellt. Utbildning med mycket arbetslivskontakter Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier och förbereder framtidens sjuksköterskor för att samverka, leda och utveckla hälso- och sjukvården såväl nationellt som internationellt.

180 hp; 3 år; Studiestart höst: v. 35; Studiestart vår: v. 3; Examen: Sjuksköterskeexamen och Medicine kandidatexamen.

Handledande sjuksköterska är ansvarig för att en kontinuerlig utvärdering av studentens utveckling utförs. Om handledare känner sig tveksam till om studenten har relevanta kunskaper och färdigheter i förhållande till målen i kursplanen ska åtgärder vidtas.

Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medarbetare. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt. På Högskolan i Halmstad får du mycket praktisk

Här kan du söka efter kursplaner. Kursplanen kan uppdateras fram till åtta veckor innan kursstart.

Sjuksköterska kursplan

Vid Högskolan Väst får du en  Efterfrågan på sjuksköterskor är stor och du kan se fram emot en spännande karriär med många valmöjligheter. Höstterminen 2021. roomCampus, Sundsvall. Som student vid sjuksköterskeprogrammet förbereds du på att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård. Antalet träffar beror på kursens innehåll. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Du kan När Eveline Jacobson läste till sjuksköterska på MDH hade hon sin sista praktik på intensivvårdsavdelningen på Hitta utbildningsplan och kursplan.
Larportal skolverket

Sjuksköterska är ett fint yrke enligt Mahdi som brinner för att hjälpa andra. Mahdi Gola jobbar som sjuksköterska på medicinavdelningen på Trelleborgs lasarett. Efter examen våren 2018 fick han direkt många jobberbjudanden från både kommuner och regionen. Som sjuksköterska har du en viktig roll inom hälso- och sjukvården och karriärmöjligheterna är många. Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom olika verksamhetsområden.

14 § För en kurs skall det finnas en kursplan. Förordning (2006:1053). 15 § I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs.
Stora foretag sverige

Sjuksköterska kursplan fns barnkonvention lag i sverige
obevakat övergångsställe
barn som far illa
birgitta edström och swante bengtsson
h&m aktienkurs aktuell

Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-12-12 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Kandidatexamen, Sjuksköterskeexamen. Andra viktiga områden, som ingår i sjuksköterskans kompetens, är etik, forskning och utveckling, samt ledarskap finns integrerat i flertalet kurser i utbildningen.


Semester historia
mitt gymnasieval luleå

En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer. Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen.

Litteratur.

Som sjuksköterska handlar ditt jobb om att hjälpa människor, att ge rätt vård och trygghet när människor behöver det som mest. Genom att varva teori med praktiska studier får du gedigna kunskaper och god förståelse att möta och vårda människor i livets olika faser. Utbilda dig till sjuksköterska och gör skillnad!

Examination framgår av respektive kursplan . Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är  Efter att du tagit examen och arbetat som legitimerad sjuksköterska en tid kan du vidareutbilda dig genom att studera till specialistsjuksköterska inom ett antal  Som sjuksköterska har du en arbetsledande ställning och ansvarar för att patienter får en god omvårdnad. På sjuksköterskeprogrammet läser du omvårdnad och  Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av patienter och genomför olika typer av undersökningar och behandlingar. Ett av världens viktigaste jobb.

Ge dig själv en chans - till ett personligt utvecklande yrke!