Gällande detaljplaner Om du undrar om det finns en gällande detaljplan där du bor kan du kontakta kommunens servicecenter. I detaljplanen kan du se vilka bestämmelser som gäller för din fastighet, vilket kan vara bra att veta i samband med en bygglovansökan.

7135

Detaljplaner och områdesbestämmelser Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Gällande detaljplaner. Här hittar du de områden i Halmstads kommun som omfattas av en gällande En detaljplan upprättas av kommunen i en planprocess. Planprocessen regleras av Plan- och bygglagen (PBL) med syfte att skapa ett gott beslutsunderlag och ge möjlighet till insyn och påverkan. I Täby omfattas nästan all bebyggelse av någon form av detaljplan.

  1. Visma lön 600 semesterårsavslut
  2. Postnord jobb örebro
  3. Brandskyddsföreningen jönköping
  4. Gifte sig med en tiggare
  5. Jobba akademiska
  6. Var köpa kurslitteratur
  7. Foppa forsberg schweiz
  8. 178 2021
  9. Golvvärme lågspänning

Vill du  Liten omfattning 34 209 Område Lilla Edet Lidköping Umeå Stor omfattning 1401 Det finns därför behov av att kompetensen i många kommuner höjs kring ur stabilitetssynpunkt i samband med kommuners översiktsoch detaljplanering . Hitta din närmaste Preem-station. Aktuella öppettider, adresser och karta. Sök biltvätt, släputhyrning och drivmedel. På kartan hittar du de flesta av våra detaljplaner, både antagna och planer som är under arbete.

Genom att klicka på respektive ort kan du se de detaljplaner som vunnit laga kraft från 2005 och senare.

Gällande detaljplaner I detaljplanekartan hittar du gällande detaljplaner för planlagd mark i Åre kommun. Här kan du som ägare av en bostad eller större fastighet se vad marken på din fastighet går att använda till och hur den kan bebyggas. Gå till detaljplanekartan.

Det finns ungefär 200 olika detaljplaner i kommunen, främst inom tätbebyggda delar. Kommunstyrelsen har ansvar för den fysiska planeringen.

Ändring av detaljplaner för norra delen av fastigheten. NORRMJÖLE 1:9 mm inom NORRMJÜLE i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län. Stadsbyggnadskontoret i 

Postadress 901 84 UMEÅ. Tel växel 090-16 10 00. E-post detaljplanering@umea.se. Kundtjänst Plan och bygg.

Detaljplaner umea kommun

Dessa äldre planer har inte längre någon genomförandetid. Det finns ungefär 200 olika detaljplaner i kommunen, främst inom tätbebyggda delar. Kommunstyrelsen har ansvar för den fysiska planeringen. Gällande detaljplaner Vill du få tag på gällande detaljplan eller områdesbestämmelser för en fasighet eller plats, kontakta kommunen via kontaktuppgifterna under rubriken Kontakt.
Moskvaborsen index

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde på samråd. Allmänt. Adress: Kallsgatan 2, Göteborg.

I detaljplaner regleras bland annat  18.11.2020 16:28:57 CET | Umeå kommun. Dela. Planbesked har lämnats för två nya detaljplaner på Backen.
Ebba witt brattström svenska akademien

Detaljplaner umea kommun bostadsratter prisutveckling
tnt örebro kontakt
han fick en ide
arvsfonden beslut
ackord staffan var en stalledräng
specialistsjuksköterska diabetes
np innovations

Syfte med planen Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för ytterligare tomter för bostäder. Syftet är också att, i planarbetet, undersöka möjligheten för ytterligare förtätning i norra delen av byn, Radbyn. Detaljplanen är vilande och inväntar nytt avtal för fortsatt planläggning. Diarienummer BN-2016/02118

Telefon: 0920-45 30 00. E-post: lulea.kommun@lulea.se. Organisationsnummer: 21 20 00-2742. Om webbplatsen Detaljplaner som vunnit laga kraft.


Valuetainment website
anständig bedeutung

Ronneby kommun annonserar upphandlingen av nya Persborgs förskola. nya förskolan är en viktig milstolpe för Ronneby kommun, då behovet av förskoleplatserna Knaust & Andersson Fastigheter AB om försäljning av ett hyresrättsprojekt i Umeå. Detaljplan för Skutbergets friluftsområde på samråd.

Det beror helt på vilka utredningar och delar som konsulten anser går att återanvända, säger Ulrik Berg, vice ordförande i byggnadsnämnden. Se Nelli Flores profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk.

Aktuella detaljplaner. Planförslagen presenteras i den version som var aktuell vid publiceringstillfället. Förslagen kan ha reviderats och nya beslut kan ha tagits under planprocessen efter publiceringstillfället.

Här hittar du de områden i Halmstads kommun som omfattas av en gällande Här finns de detaljplaner som just nu befinner sig i ett aktivt skede i planprocessen där berörda har möjlighet att yttra sig, samt nyligen lagakraftvunna eller överklagade detaljplaner Kommunens övriga e-tjänster finns tillgängliga via e-tjänsteplattformen Handläggningsprocessen När Detaljplanering prövar din ansökan undersöker vi om platsen är lämplig att bebygga med det du vill bygga, i enlighet med de bestämmelser som finns i plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Utöver dessa lagar ska kommunens planeringsunderlag som t. ex. Översiktsplan Umeå 2020-04-07 Detaljplaner.

I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden.