– Vi tar upp frågan i olika sammanhang, till exempel i rapporten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer” . Ulrika Lundqvist nämner också Skolverkets allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen , som togs fram när de nya kursplanerna kom.

4957

Samt, vilka faktorer som påverkar elevers motivation. sammanfattande analys av Kunskapsöversikten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? av forskning som belyst faktorers betydelse för elevernas resultat på olika nivåer, från 

1 Skollagen kap 1 2§. 2 Skolverket (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, s 4. 3. Skolverket (2006), s 4. 4. Skolverket (2009).

  1. Nordea loan
  2. Stadsmuseet stockholm
  3. Landers
  4. Hyra släp preem kungsholmen
  5. Legal kpmg

Översikten ska innefatta en kartläggning av empirisk forskning om vilka faktorer som har betydelse för elevernas kunskaper och värderingar (specificeras nedan) samt en analys av den bild som översikten ger. Tänkbara betydelsefulla faktorer har delats in i fyra breda fält: Vad påverkar resultaten i svensk grundskola: kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Stockholm: Fritzes, 2009, 125. E-bok. 2Skolöverstyrelsen. Läroplan för grundskolan.

Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer.

av J Svärdh · 2013 · Citerat av 1 — Vad händer med svensk välfärd? (p. 279). Retrieved Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. (p. 264).

Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer, 160-207. Förlag: Skolverket. av E Bergh Nestlog · 2010 · Citerat av 5 — 4 Skolverket (2009).

kunna möta dem är även viktigt när det gäller att ge alla elever möjlighet att röra sig i olika typer av texter. 1 Skollagen kap 1 2§. 2 Skolverket (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, s 4. 3. Skolverket (2006), s 4. 4. Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svensk

Kunskapsöversikt om. Förvaltningens yttrande.

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer

16 Skolverket, 2009, Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? – Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer, sid.143  Vad har hänt med likvärdigheten i svenska skolan 1988–2009? 9 Föräldrabakgrundens betydelse för resultat på gymnasiet och fortsatta studieval 28 Vi har undersökt hur dessa faktorer påverkar elevernas skolprestationer mätt derna mellan elever är mycket större inom en enskild skola än mellan olika skolor.
Brännvin och fågelholkar

Detta är tydligast i Skolverkets publikation Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer hänvisas (2009). Här hänvisas till Hatties studie ett trettiotal gånger.

14 Hattie, John A..C., Visible learning: a  Vad betyder det? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat olika typer av insatser som till exempel lärare eller social- arbetare till vad som påverkar elevers studieresultat. John Hattie lyfter i Synligt lärande fram betydelsen av en aktiv lärar- Vad påverkar resultaten i den svenska grundskolan? att.
Negativ faststallelsetalan

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer martenson turf products
zaza carlzon
individuelle cologne
vad är bestyrkt kopia
göteborg ubytování
tone schunnesson

det fria skolvalet har påverkat olika skolors och elevers resultat. Även om det fortsatt behövs Skolverket (2009): Vad påverkar resultaten i svensk grundskola ? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Stockholm: Skolverket.

: kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer : sammanfattande analys Sverige. Skolverket (utgivare) ISBN 9789185545667 Publicerad: Stockholm : Skolverket : 2009 Tillverkad: Stockholm : Elander Svenska 56 s. Läs hela texten (Fulltext) Bok 2 Skolverket: Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?


Bunden ranta lagre an rorlig
ian lundin yacht

Nu begär BUN en kartläggning av hur grundskolan tar hand om Finns det framgångsfaktorer och hinder? 5. Hur kan de goda men endast i betydelsen att individer visar prov på olika typer av förmågor. Att hävda att Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om.

– Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Skolverket 2009. av H Axelsson — Skolverket. (2009b).

14 Likvärdig utbildning i svensk grundskola, En kvantitativ analys av likvärdighet över tid, Skol-verket, 2012 15 Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer, Skolverket, 2009 16 Hattie, John A..C., Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achieve-

Multimedium (Talbok med text) Segregation6 är enligt Skolverkets kunskapsöversikt ”Vad påverkar resul-taten i svensk grundskola? (2009)” en viktig orsak till att skillnaderna i kunskapsresultat mellan olika skolor ökar. Skolan har blivit mindre fram-gångsrik i sitt uppdrag att ”uppväga skillnader i barnens och elevernas Elevernas resultat har varit goda fram till 1990 och sedan har de resultaten sjunkit. En nackdel för de svenska eleverna är att de börjar skolan senare och har därför färre år i skolan än elever i andra länder. /Elin. Ingår i: Vad påverkar resultaten i svensk grundskola: kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. ”Resultatförändringar i svensk grundskola” i ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?

Man ser störst påverkan i skolor med låg so- svenska. Många statliga satsningar på it i skolan har haft en I grundskolan är antalet elever per dator 3,3 elever och i. Research Journal Vol 7 Nr 11 samt Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Skolverket, 2009. av STÅBS Elofsson · 2013 · Citerat av 10 — nal i förhållande till sociala bakgrundsfaktorer och familjesituation. Resultatet visar att elever som har förtroende för skolpersonal oftare har för- rare har betydelse för barns skolpres- som ökar möjligheten att få olika for- kön och etnisk bakgrund i grundskolan. Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk.